Maria Montessori "Otrok je graditelj človeka."
Maria Montessori

Maria Montessori

Maria Montessori je bila izjemna osebnost. Njeno delo na področju razvoja in vzgoje otrok je revolucionarno pretreslo svet vzgoje na začetku 20. stoletja, njena odkritja pa so še danes živa in cenjena po vsem svetu.

Rodila se je v Italiji, v okolici Ancone leta 1870. Leta 1896 je kot ena izmed prvih žensk v Italiji diplomirala iz medicine s specializacijo v nevropsihiatriji. Kasneje je študirala še filozofijo, psihologijo in antropologijo.

Že kot zdravnica je imela veliko stikov z otroki. Na začetku svoje kariere je delala z duševno prizadetimi otroki in se borila za njihove pravice, saj so bili ti otroci takrat zelo zapostavljeni. Zanje je razvijala razvojne pripomočke, t.i. materiale, in otroci so se naučili marsikaj, kar se je prej zdelo nemogoče. Čas, ko je delala s temi otroki, je tudi sama imenovala kot »pravo diplomo« svojega vzgojno izobraževalnega dela.

Leta 1907 je prvič prevzela vodenje vrtca, t.i. Hišo otrok (Casa dei bambini) v revnem delu Rima in je tako dobila priložnost za delo z otroki brez duševnih motenj. Kasneje je v Italiji in po svetu ustanovila več vrtcev.

Njena metoda je temeljila predvsem na opazovanju otrok. V središče je postavila otroka, ki se razvija. Dva dejavnika, ki mu pomagata pri razvoju, sta pripravljeno okolje in vzgojitelj, ki okolje pripravi. Spoznala je, da lahko otrok razvija vse notranje potenciale le v zanj dobro pripravljenem okolju, ki mu omogoča zbranost, samostojnost, svobodno izbiro dejavnosti ter red. V takem okolju so se otroci umirili, postali delovni, veseli, vljudni, naučili so se pisati, brati in računati že v predšolskem obdobju, kar je bilo za čas, v katerem je Maria Montessori začela svoje delo, nepojmljivo.

Maria Montessori je kasneje, od leta 1913 dalje, začela življenje svetovnih popotovanj, predavanj in mnogih publikacij. Ustanavljala je vrtce in centre za usposabljanje vzgojiteljic na različnih koncih sveta. Kljub razlikam v rasi in kulturi je med otroki opazila veliko podobnosti. Ugotovila je, da je vsak otrok edinstven in neponovljiv ter občudovanja vreden posameznik, ki ga lahko brezpogojno sprejmemo kot enega najbolj čudovitih stvaritev življenja.

Umrla je na Nizozemskem leta 1952. V svojih zadnjih letih je povsod po svetu za svoje delo prejela mnoge častne nazive in pohvale. Kot predana humanitarka se je zavzemala za mir na svetu in bila tudi trikratna nominiranka za Nobelovo nagrado za mir.

Pedagogika montessori je tako živa še danes, saj posreduje večne vrednote vzgoje. Danes po svetu deluje na tisoče ustanov montessori. Najbolj prisotna je v Evropi, ZDA, Indiji, Avstraliji in na Japonskem. V Sloveniji je pedagogika montessori prisotna že skoraj 20 let.

O ZAVODU

Zavod Svet montessori, šolstvo, Nova Gorica

Cesta 25. junija 1B, Kromberk

5000 Nova Gorica

PRIJAVA NA E-NOVICE:

O ZAVODU

Zavod Svet montessori, šolstvo, Nova Gorica

Cesta 25. junija 1B, Kromberk

5000 Nova Gorica

PRIJAVA NA E-NOVICE:

Copyright © 2020 Svet montessori Nova Gorica. Design by Studio AF. All Rights Reserved

Copyright © 2020 Svet montessori Nova Gorica. Design by Studio AF

All Rights Reserved

SL