O Pedagogiki "Proučevala sem otroka. Vzela sem tisto, kar mi je otrok dal, ter to izrazila, in to se imenuje metoda montessori."
Maria Montessori

Otrok, odrasel in pripravljeno okolje

Pedagogiko montessori sestavljajo tri neločljivo povezane komponente: otroci, odrasli in skrbno pripravljeno okolje.

V središču pristopa montessori je vedno otrok. Na svet pride z izjemno željo po učenju in odrasli mu moramo ponuditi okolje in orodja, s pomočjo katerih bo to željo lahko nahranil. Vsak starš ve, da je otrokova radovednost brezmejna. Nenehno raziskuje, z velikim zanimanjem odkriva nove stvari in postavlja vprašanja. Naša dolžnost je, da ga spoštujemo, upoštevamo kot edinstveno bitje in krepimo njegovo radovednost.

V okolju montessori na vsakega otroka gledamo kot na neponovljivega posameznika. Pri procesu učenja vedno upoštevamo njegov osebni razvoj na telesni, čustveni, socialni, intelektualni in duhovni ravni.

Odrasli – najprej vzgojitelji in nato učitelji – vedo, da ima otrok že od rojstva neizmeren ustvarjalni potencial in da se v ustrezno pripravljenem okolju uči sam.

Vloga odraslega v okolju montessori se zelo razlikuje od vloge učitelja v tradicionalnem šolskem okolju. Maria Montessori je v ospredje postavila otroka in odraslemu dala vlogo natančnega opazovalca. Na podlagi teh opazovanj odrasli pripravi primerno okolje, ki je seveda prikrojeno stopnji razvoja otroka.

V okolju montessori nič ni naključno. Prostor je zelo skladen in prijeten, materiali so izbrani s točno določenim namenom in so otroku vedno dosegljivi. V tako pripravljenem prostoru otroci delajo z večjo zbranostjo in notranjim nadzorom.

Odrasli otroku daje vzgled, mu predstavlja vir znanja in omogoča interakcijo med otrokom in materialom. Lahko pa je ta vezni člen tudi starejši otrok, saj so skupine kombinirane. Starejši otroci in otroci z več izkušnjami pomagajo mlajšim; mlajši pa se ob tem učijo od bolj izkušenih. Tako se učijo sodelovanja in potrpljenja in spoštovanja drugačnosti. Prednost mešanih skupin je tudi ta, da individualne razlike posameznikov ne izstopajo tako močno kot bi v skupini enako starih otrok.

Otrok potrebuje pri razvoju ustrezne in pravilno izbrane učne pripomočke, t.i. razvojne materiale. Maria Montessori je tem materialom posvetila veliko pozornosti in jih je stalno izpopolnjevala in nadgrajevala. Za prvi dve triadi osnovne šole je oblikovala materiale za matematiko, jezik, zemljepis, zgodovino, biologijo, glasbo in kozmično vzgojo. Material vzpodbuja aktivno soočanje otroka z učno vsebino in krepi celostno učenje z vsemi čutili. Otrok dela z rokami, saj je M. Montessori trdila, da so roke orodje otrokove inteligence. Oblikovan je tako, da otroku omogoča avtonomnost in nadzor med samim delom ter posledično sprejemanje odgovornosti za delo in prepoznavanje napak. Otrok dela v svojem ritmu in ga med delom z materialom ne prekinjamo. Vloga učitelja je, da zanj pripravi ugodno okolje s primernimi materiali, ga pri učenju opazuje in ga po potrebi pri delu podpira in usmerja.

Srkajoči um in občutljiva obdobja

Pedagogika montessori izpostavlja dejstvo, da je za razvoj otroka najpomembnejši čas od rojstva do šestega leta starosti. V tem času je otrok obdarjen s t.i. srkajočim umom, s katerim ima veliko sposobnost vsrkavanja vtisov iz okolja. Ti vtisi, izkušnje in znanje pa v otroku ostanejo za vedno.

Pedagogika poudarja tudi, da gre otrok v tem času skozi t.i. občutljiva obdobja, med temi obdobji je otrok še posebej dovzeten in si na vso moč prizadeva, da bi si pridobili določeno spretnost. Pomembno je, da ta obdobja prepoznamo, saj so zelo pomembna za otrokov nadaljnji razvoj. Maria Montessori navaja šest občutljivih obdobij, ki se lahko med seboj prekrivajo: občutljivo obdobje za jezik, izpopolnitev čutil, red, gibanje, občutljivost za majhne predmete in socialno vedenje. Ko občutljivo obdobje mine, mora otrok za osvojitev določene spretnosti vložiti veliko več truda.

Pomagaj mi, da naredim sam

Otrok ima naravno nagnjenost k temu, da se popolnoma posveti dejavnosti, ki mu ugaja. Opravilo si izbere sam in si zanj vzame toliko časa, kolikor ga potrebuje. Sledi svojemu lastnemu ritmu in želi delovati samostojno.

Rdeča nit pedagogike montessori je “Pomagaj mi, da naredim sam! Pokaži mi, kako se to naredi, a ne delaj tega namesto mene. Znam in hočem narediti sam. Imej potrpljenje, da bom sam razumel.”

Otrok se na nas obrača s prošnjo, da ga vzgojimo v samostojno bitje, ki je vredno vsega našega spoštovanja. Šele ko bo naredil sam, bo razumel in v popolnosti vsrkal, kar je opazil in izkusil.

Cilj je pripraviti otroka na življenje

Maria Montessori je bila na področju vzgoje in izobraževanja velika pionirka. Trdila je, da je pedagogika montessori vzgoja za življenje. Strast do vseživljenjskega učenja in veščine, ki jih poleg akademskega znanja otrok osvoji v okolju montessori, so zelo pomembne za življenje v tem hitro spreminjajočem se svetu.

O ZAVODU

Zavod Svet montessori, šolstvo, Nova Gorica

Cesta 25. junija 1B, Kromberk

5000 Nova Gorica

PRIJAVA NA E-NOVICE:

O ZAVODU

Zavod Svet montessori, šolstvo, Nova Gorica

Cesta 25. junija 1B, Kromberk

5000 Nova Gorica

PRIJAVA NA E-NOVICE:

Copyright © 2020 Svet montessori Nova Gorica. Design by Studio AF. All Rights Reserved

Copyright © 2020 Svet montessori Nova Gorica. Design by Studio AF

All Rights Reserved

SL