Montessori v praksi Montessori je več kot šola, je izobraževanje za življenje.

Razumevanje otroka

Otroci prihajajo na ta svet, da se učijo, so radovedni in imajo neverjetno željo po raziskovanju in odkrivanju novega. Pri delu z njimi moramo upoštevati, da so edinstveni posamezniki s svojo osebnostjo, ki jo moramo podpirati pri razvoju in ji omogočiti, da se osamosvoji. Učilnica montessori je podporno okolje, bogato z materiali, ki vzpodbujajo. 

Otroci lahko izbirajo delo sami ali v skupinah. Učitelj novo snov razlaga v obliki predstavitve z različnimi materiali, ki je lahko individualna ali skupinska.

Pripravljeni na resnično življenje

Eden od ciljev metode montessori je pripraviti otroka na življenje. Otroci se v okolju montessori že od vsega začetka vključitve v učni proces (jasli, vrtec) učijo skrbeti zase in za okolje. Sami si pripravijo delovni prostor in ga pospravijo, si vsak dan načrtujejo delo, sami si pripravijo malico, zalijejo rastline v učilnici, skrbijo za red in čistočo itd. Ta vsakodnevna izkušnja s posameznimi opravili, jim prinaša zaupanje vase in jih vodi k samostojnosti.

Spoštovanje

Od prvega dne otroke učimo, da spoštujejo sebe, druge, svojo učilnico in okolje, ki ga obdaja. Z odraščanjem začenjajo vedno bolj razumeti, kako smo povezani in soodvisni od drugih in okolja.

Sodelovanje

V učilnici so otroci različnih starosti, po navadi so prisotne vsaj tri starostne skupine. Taka učilnica ponuja dinamično družbeno okolje, kjer se otroci učijo drug od drugega, si pomagajo, izmenjujejo izkušnje. Tudi kasneje v vsakdanjem življenju se srečujemo in sodelujemo s skupinami, v katerih so ljudje različnih starosti in z različnimi pogledi na svet.

Čas ni omejen

Zvonjenja, ki naznanja začetek ali konec šolske ure, v okolju montessori ne poznamo. Otrok sledi svojemu naravnemu toku in si lahko prosto izbere svoje delo. Učitelj pozorno opazuje, vendar načeloma ne prekinja njegovega dela. Ko imajo otroci možnost, da se vključijo v smiselno in zanimivo delo, dosežejo visoko raven koncentracije. V njih se prebudi občutek umirjenega zadovoljstva in veselje do napredovanja in učenja.

Brez klasičnih šolskih klopi

Montessori prostori so svetli, odprti, že sam prostor kaže, da je pristop osredotočen na otroka. Otroci se morajo gibati, še posebej v zgodnjem otroštvu je to zelo pomembno. Gibanje spodbuja razvoj možganov, mišljenje in učenje. Otroci v učilnicah montessori se lahko odločijo za delo za mizami, na tleh na preprogi ali zunaj. Tipičnih šolskih klopi, kot jih poznamo iz tradicionalnega šolstva, ni. Že Maria Montessori je ugotovila, da je delo z rokami zelo pomembno. Na podlagi svojih ugotovitev je razvila sistem vzgoje, kjer je v večji meri prisotno rokovanje z materiali. Že najmlajši otroci pri delu z materiali razvijajo svoje motorične sposobnosti, ki se osredotočajo na veščine, kot so prijemanje, zlaganje, nošenje … Ustrezne fizične spretnosti so vključene v učni načrt na vseh ravneh.

Svoboda z odgovornostjo

V pripravljenem okolju montessori je otrok svoboden v gibanju in delovanju. Svoboda in odgovornost sta tesno povezani. Otrokova svoboda sega do tja, kjer se prične svoboda drugih oseb v prostoru. To pomeni, da je otrok v svojem delovanju svoboden do mere, ko ne škoduje in moti ostalih otrok.

Brez ocenjevanja

Ni ocen, zvezdic in preverjanj znanja, kot ga poznamo v tradicionalnem šolskem okolju. Učenje temelji na notranji motivaciji. Že Maria Montessori je na razne nagrade in priznanja gledala kot na moteče dejavnike pri učenju, saj naj bi motile proces koncentracije otroka.

Pomembno je, da se otrok uči zaradi lastnega zanimanja in ne zaradi potrebe po dobri oceni. Veščine, ki jih otroci usvojijo v šoli, morajo biti osmišljene in dobra popotnica za bodoče življenje.

In domače naloge?

Otroci v okolju montessori večino dela opravijo v šoli. Domače naloge so redke in večinoma prostovoljne. Otroci lahko doma poglabljajo učno snov, se posvetijo pisanju krajših referatov, raziskujejo in seveda, čim več berejo.

Napake so v redu

Z napakami ni nič narobe. Tudi latinski pregovor pravi: “Ko se motimo, se učimo. Učimo se na napakah.” Otroku moramo pustiti, da se sooči z napakami ter da jih sam popravlja. So potreben del učnega procesa. Materiali, s katerimi otroci delajo, imajo vgrajeno kontrolo napake in s tem omogočajo otrokom, da napake sami odkrivajo.

Od konkretnega k abstraktnemu

Montessori materiali so most med znanim in neznanim in otrokom omogočajo, da se počasi od konkretnega, temelječega na izkušnji razvijajo k vedno bolj abstraktni misli. Otrok ima v predšolskem obdobju srkajoči um in občutljiva obdobja. Od 6. leta dalje so mu dane nove moči; otrokov um se premakne od zaznavnega k abstraktnemu učenju. Otrok je sposoben velikih umskih naporov.

Radovedneži sprašujejo, »zakaj?«

Otrok je naravno radoveden, vendar je njegovo radovednost potrebno gojiti in vzgajati. Otroci v okolju montessori raziskujejo o vesolju, času, ljudeh, številkah … Ta plamen radovednosti jih žene, da sami pridejo do sklepov, razumevanja konceptov in ustvarjanja širšega pogleda na stvari ter se učijo kritičnega mišljenja.

Izobraževanje za življenje!

Prizadevanje pedagogike montessori je usmerjeno v oblikovanje odraslega, ki se je sposoben uspešno  soočiti s svetom, v katerem živi. Montessori je torej več kot šola, je izobraževanje za življenje.

 

Prizadevanje pedagogike montessori je usmerjeno v oblikovanje odraslega, ki se je sposoben uspešno soočiti s svetom v katerem živi. Montessori je torej več kot šola, je izobraževanje za življenje. Prizadevanje pedagogike montessori je usmerjeno v oblikovanje odraslega, ki se je sposoben uspešno soočiti s svetom v katerem živi. Montessori je torej več kot šola, je izobraževanje za življenje. Prizadevanje pedagogike montessori je usmerjeno v oblikovanje odraslega, ki se je sposoben uspešno soočiti s svetom v katerem živi. Montessori je torej več kot šola, je izobraževanje za življenje.

O ZAVODU

Zavod Svet montessori, šolstvo, Nova Gorica

Cesta 25. junija 1B, Kromberk

5000 Nova Gorica

PRIJAVA NA E-NOVICE:

O ZAVODU

Zavod Svet montessori, šolstvo, Nova Gorica

Cesta 25. junija 1B, Kromberk

5000 Nova Gorica

PRIJAVA NA E-NOVICE:

Copyright © 2020 Svet montessori Nova Gorica. Design by Studio AF. All Rights Reserved

Copyright © 2020 Svet montessori Nova Gorica. Design by Studio AF

All Rights Reserved

SL