Osnovnošolsko
Izobraževanje
Otroci v tem času začenjajo prevzemati odgovornost za svoje učenje. V pripravljenem okolju – učilnicah delajo ali samostojno ali v manjših skupinah z učitelji.

DAN ODPRTIH VRAT

Individualni ogledi prostorov ter predstavitve metode dela potekajo skozi celotno šolsko leto.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za prijavo na info@svetmontessori.si ali na +386(0)41 486 998

Kako poteka pouk v šoli montessori?

NAMESTO KLASIČNIH RAZREDOV IMAMO TRIADE

 
V učilnici so otroci različnih starosti, po navadi so prisotne vsaj tri starostne skupine. Taka učilnica ponuja dinamično družbeno okolje, kjer se otroci učijo drug od drugega, si pomagajo, izmenjujejo izkušnje. Tudi kasneje v vsakdanjem življenju se srečujemo in sodelujemo s skupinami, v katerih so ljudje različnih starosti in z različnimi pogledi na svet. 
 

V prvi triadi (starost od 6 do 9 let) otroci veliko delajo z razvojnimi materiali. Pripravljeno okolje je razdeljeno na naslednja področja: glasbena in likovna umetnost, matematika, geometrija, jezik, zgodovina, geografija, biologija; imajo pa tudi številne priložnosti za raziskovanje sveta zunaj učilnice.

V drugi triadi (starost od 9 do 12 let) imajo učenci priložnosti za poglobljene analize, delo v manjših skupinah, medsebojno učenje, po potrebi se posvetujejo z učitelji. V razredu se izvajajo seminarji, z vključevanjem razprav in debat. Delno je v njihovo izobraževanje vključena tudi tehnologija, ki se uporablja za raziskave, komunikacijo in ustvarjalno izražanje.

B87Y5054
NI ŠOLSKEGA ZVONCA
 

Zvonjenja, ki naznanja začetek ali konec šolske ure, v okolju montessori ne poznamo. Otrok sledi svojemu naravnemu toku in si lahko prosto izbere svoje delo. Material vzpodbuja aktivno soočanje otroka z učno vsebino in krepi celostno učenje z vsemi čutili. Oblikovan je tako, da otroku omogoča avtonomnost in nadzor med samim delom ter posledično sprejemanje odgovornosti za delo in prepoznavanje napak. Vloga učitelja je, da zanj pripravi ugodno okolje s primernimi materiali, ga pri učenju opazuje in ga po potrebi pri delu podpira in usmerja.

 

PREDSTAVITVE UČITELJA

Namesto klasičnih ur v montessori šoli otrok novo snov predstavi preko t.i. predstavitev, ki učence spoznavanjo z montessori materiali, ki znanje poglabljajo oz. otroke spodbudijo k raziskovanju manj poznanih področij. 

 


DNEVNIK DELA

Učenci skupaj z učiteljem svoje dnevno delo organizirajo s pomočjo dnevnika, glede na cilje, ki jih zastavijo skupaj z učiteljem. Otroci s tem začenjajo prevzemati odgovornost za svoje učenje. V pripravljenem okolju – učilnicah – delajo ali samostojno ali v manjših skupinah z učitelji. Učni načrt je skrbno naravnan za doseganje določenih rezultatov. V tem obdobju otrok razvije samozavest in samodisciplino, kar je potrebno za kasnejše bolj abstraktno učenje.

SAMOSTOJNO, A POD BUDNIM OČESOM

Res je, da otrok samostojno izbira materiale. A učitelj skrbno bdi nad napredkom in predelano snovjo in skrbi, da učenec tekom triade obdela in osvoji vse potrebno znanje.

ZAKAJ MONTESSORI?

SODELOVANJE

V učilnici so otroci različnih starosti, po navadi so prisotne vsaj tri starostne skupine. Taka učilnica ponuja dinamično družbeno okolje, kjer se otroci učijo drug od drugega, si pomagajo, izmenjujejo izkušnje. Tudi kasneje v vsakdanjem življenju se srečujemo in sodelujemo s skupinami, v katerih so ljudje različnih starosti in z različnimi pogledi na svet.

ČAS NI OMEJEN

Zvonjenja, ki naznanja začetek ali konec šolske ure, v okolju montessori ne poznamo. Otrok sledi svojemu naravnemu toku in si lahko prosto izbere svoje delo. Učitelj pozorno opazuje, vendar načeloma ne prekinja njegovega dela. Ko imajo otroci možnost, da se vključijo v smiselno in zanimivo delo, dosežejo visoko raven koncentracije. V njih se prebudi občutek umirjenega zadovoljstva in veselje do napredovanja in učenja.

BREZ ŠOLSKIH KLOPI

Montessori prostori so svetli, odprti, že sam prostor kaže, da je pristop osredotočen na otroka. Otroci se morajo gibati, še posebej v zgodnjem otroštvu je to zelo pomembno. Gibanje spodbuja razvoj možganov, mišljenje in učenje. Otroci v učilnicah montessori se lahko odločijo za delo za mizami, na tleh na preprogi ali zunaj. Tipičnih šolskih klopi, kot jih poznamo iz tradicionalnega šolstva, ni.

BREZ OCENJEVANJA

Ni ocen, zvezdic in preverjanj znanja, kot ga poznamo v tradicionalnem šolskem okolju. Učenje temelji na notranji motivaciji. Pomembno je, da se otrok uči zaradi lastnega zanimanja in ne zaradi potrebe po dobri oceni. Veščine, ki jih otroci usvojijo v šoli, morajo biti osmišljene in dobra popotnica za bodoče življenje.

IN DOMAČE NALOGE?

Otroci v okolju montessori večino dela opravijo v šoli. Domače naloge so redke in večinoma prostovoljne. Otroci lahko doma poglabljajo učno snov, se posvetijo pisanju krajših referatov, raziskujejo in seveda, čim več berejo. 

NAPAKE SO V REDU

Z napakami ni nič narobe. Tudi latinski pregovor pravi: “Ko se motimo, se učimo. Učimo se na napakah.” Otroku moramo pustiti, da se sooči z napakami ter da jih sam popravlja. So potreben del učnega procesa. Materiali, s katerimi otroci delajo, imajo vgrajeno kontrolo napake in s tem omogočajo otrokom, da napake sami odkrivajo. 

CILJ JE PRIPRAVITI OTROKA NA ŽIVLJENJE

Maria Montessori je bila na področju vzgoje in izobraževanja velika pionirka. Trdila je, da je pedagogika montessori vzgoja za življenje. Strast do vseživljenjskega učenja in veščine, ki jih poleg akademskega znanja otrok osvoji v okolju montessori, so zelo pomembne za življenje v tem hitro spreminjajočem se svetu.

Ali je montessori izobraževanje prava izbira za mojega otroka?

Zavod Svet montessori deluje kot izobraževanje na domu. Trenutno sprejemamo otroke od prvega do šestega razreda. Naše pedagoško osebje se bo z veseljem srečalo z vami in vam pomagalo razjasniti vse dvome. Zavedamo se, da imate starši veliko vlogo pri vzgoji in izobraževanju otrok, zato je za nas sodelovanje z vami temeljnega pomena.

 
 

1 korak

DAN ODPRTIH VRAT 

 

Individualni ogledi prostorov ter predstavitve metode dela potekajo skozi celotno šolsko leto. Zaradi lažje organizacije vas prosimo za prijavo na info@svetmontessori.si ali na +386(0)41 486 998

2 korak

HOSPITACIJE STARŠEV –
PRIDITE IN OPAZUJTE!

V kolikor vam je metoda všeč, vas povabimo, da se nam kot opazovalec pridružite med enim od šolskih dni in tako spoznate učitelje, metodo in način dela iz prve roke. 

3 korak

KONČNA ODLOČITEV JE OTROKOVA!

V okolju se mora predvsem dobro počutiti otrok. Preden se dokončno odločite za vpis pri nas, vašega otroka zato povabimo, da preživi dan z nami in tako preizkusi, ali mu sta mu okolje in način dela blizu.

Pogosta vprašanja in odgovori

Zavod Svet montessori je organiziran kot šolanje na domu. Svojega otroka formalno vpišete na OŠ Montessori v Ljubljani, pouk pa obiskuje pri nas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Potrebujete dodatne informacije?

V kolikor imate vprašanja glede same metode, izobraževanja ali vas zanima vpis, smo vam na voljo preko spodnjega obrazca, na info@svetmontessori.si ali na +386(0)41 486 998.

O ZAVODU

Zavod Svet montessori, šolstvo, Nova Gorica

Cesta 25. junija 1B, Kromberk

5000 Nova Gorica

PRIJAVA NA E-NOVICE:

O ZAVODU

Zavod Svet montessori, šolstvo, Nova Gorica

Cesta 25. junija 1B, Kromberk

5000 Nova Gorica

PRIJAVA NA E-NOVICE:

Copyright © 2020 Svet montessori Nova Gorica. Design by Studio AF. All Rights Reserved

Copyright © 2020 Svet montessori Nova Gorica. Design by Studio AF

All Rights Reserved

SL