Montessori predavanja za odrasle – MATEMATIKA in GEOMETRIJA

Maria Montessori je trdila, da se vsi rodimo z matematičnim umom. 

Zakaj se potem v našem vsakdanjiku tako malo ukvarjamo z matematiko? Zakaj imamo tako malo matematikov? Velikokrat dobimo občutek, kot da se ljudje matematike bojijo.

USTVARJANJE PRAVIH TEMELJEV


Šolski sistem nas je v današnjem času privedel do tega, da smo zelo obremenjeni s testiranji in z memoriziranjem dejstev. Zelo malo učencev se dejansko poglobi v matematične probleme in jih poskuša razumeti, večini pa predstavljajo pretrd oreh in postanejo breme, ki privede do odpora.  

Vzrok težav bi lahko bil, da za dejansko razumevanje matematičnih dejstev nimamo postavljenih pravih temeljev. Ampak kaj to dejansko pomeni?

Osnova naj bo kritično razmišljanje in učenje procesa reševanja problemov, namesto podajanja bližnjic in trikov reševanja!

Kar bomo mi – učitelji – razvijali v razredu, je zelo povezano tudi z našim lastnim odnosom do matematike. Zavedati se moramo, da današnji čas zahteva od odraslega človeka, da se zna odločati, da zna kritično in konstruktivno razmišljati, znati reševati probleme ipd. Tako mora tudi izobraževalni sistem omogočiti otroku, da to razvije. Otrok mora imeti možnost, da mu lahko spodleti in da je tudi to lahko izkušnja, iz katere se lahko nekaj nauči.

Odrasli vse prevečkrat želimo otrokom pomagati in jim podati trike, ključe reševanja (matematičnih) problemov, da bi jih rešili hitreje. Vendar pa jim s tem delamo medvedjo uslugo. Tako samo preskočijo osnove, ki bi se morale prej samostojno razviti v lastnem tempu, da bi otrok razumel in morda sam prišel do aha momentov.

MONTESSORI PRISTOP K MATEMATIKI


V okolju montessori že v vrtcu otrok razvija občutek za števila in količino. 
Po tem začne razvijati linearno štetje.

Sledi utrjevanje matematičnih dejstev oz. tako imenovana avtomatizacija in spoznavanje računskih operacij.

Seštevanja in odštevanja se v montessori okolju učimo s pomočjo naslednjih materialov: zlata zrna – banka, ploščice, malo računalo, veliko računalo, (tabla s pikami).

Za razumevanje koncepta množenja si otroci pomagajo z ležečim računalom in šahovnico, za razumevanje deljenja pa s pomočjo epruvet. 

Šele kasneje je otrok pripravljen na ostale koncepte, kot so reševanje besedilnih nalog, reševanje enačb, decimalna števila, kvadriranje in korenjenje.

GEOMETRIJA


Geometrija je veja matematike, ki jo je človek razvil z namenom lažjega razumevanja oblik, velikosti, lege in drugih lastnosti objektov v prostoru. Z geometrijo so v zgodovini povezana številna imena: Arhimed, Apolonij, Pitagora, Descartes, Euler, Gauss, Steiner, Kimberling.

Beseda geometrija izvira iz grščine (Gea – zemlja, metros – merjenje) in dobesedno pomeni zemljemerstvo. Ta matematična veda je posvečena proučevanju prostora, oblike ter velikosti različnih likov in teles, ki se v njem nahajajo.

Otroci v obdobju 6 – 9 spoznajo temeljne geometrijske pojme in koncepte na različnih področjih: črte, koti, liki in telesa. Pomemben del je tudi merjenje in kasneje pretvarjanje količin.

Poudarek v prvem obdobju je na delu z materiali (geometrijska omara, telesa, geometrijske palčke, konstrukcijski trikotniki) in na definicijah (delo z definicijskimi knjižicami).

Na tak način otroci pridobijo trdne temelje za nadaljnje delo v geometriji, ki zadeva predvsem simbolni zapis odnosov med geometrijskimi pojmi, načrtovanje črt, likov, kotov in nadaljnje raziskovanje likov in teles, ki vodi do spoznavanja novih merskih količin, kot sta ploščina in prostornina.

Otroci v obdobju 9 – 12 prehajajo v abstrakcijo – veliko stvari se dogaja na papirju. Smiselno pa je, da ob tem, kjer se le da, uporabljajo pridobljenjo znanje tudi v praksi, v svojem okolju.

Področje matematike po metodi montessori uvedemo s pomočjo zgodbe o številih. Prav tako bomo predavanje začeli s to zgodbo. Spregovorili bomo o pomembnosti matematičnega uma, razvijanju količinskih predstav, usvajanju računskih operacij in drugih matematičnih konceptov. V predavanje bomo zaobjeli tudi področje geometrije. Teorijo bomo podkrepili s predstavitvijo konkretnih materialov, s katerimi otroci delajo. Zaobjeli bomo prvo in drugo triado. Na koncu bo čas tudi za ogled šole in za dodatna vprašanja. 

Za prijave in podrobnejše informacije nam pišite na info@svetmontessori.si ali pa nas pokličite na 041 486 998. Število prostih mest je omejeno.

Predavanje bo potekalo v živo v Zavodu Svet montessori, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica. Cena predavanja je 20 evrov. 

VLJUDNO VABLJENI!

Datumi vseh predavanj iz serije:

21. 11. 2022 – Slovenski jezik v šoli montessori

16. 1. 2022 – Tuji jeziki v šoli montessori
 
16. 1. 2022 – Matematika in geometrija v šoli montessori
 
2. 3. 2022 – Naravoslovje v šoli montessori
 

Vsa predavanja se bodo začela ob 17.00 uri in bodo trajala predvidoma 90 minut (ena ura predavanja in čas za vprašanja in ogled materialov).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

O ZAVODU

Zavod Svet Montessori, šolstvo

Cesta 25. junija 1B, Kromberk

5000 Nova Gorica

PRIJAVA NA E-NOVICE:

O ZAVODU

Zavod Svet Montessori, šolstvo

Cesta 25. junija 1B, Kromberk

5000 Nova Gorica

PRIJAVA NA E-NOVICE:

Copyright © 2020 Svet montessori Nova Gorica. Design by Studio AF. All Rights Reserved

Copyright © 2020 Svet montessori Nova Gorica. Design by Studio AF

All Rights Reserved

SL